Místní lidová knihovna Horní lhota


O knihovně

 
 Informace o naší knihovně

Knihovna se nachází v budově obecního úřadu

-V knihovně je celkem 4226 knih

- beletrie pro dospělé 2 375

- naučné pro dospělé 813

- dětské beletrie 867

- dětské naučné 171

 -V knihovně je možné během půjčovní doby využít internet ZDARMA

-Pracovnice Městské knihovny Luhačovice vykonávají odbornou a  metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondù a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základì Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Luhačovice.            

Kontakt: 737 517 310  E-mail: knihovna.hornilhota@seznam.cz